เครื่องตัดพลาสมา

March 21, 2016

ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน

1. เครื่องเชื่อม HITRONIC รุ่น ARC200/220V.

2. สายเชื่อมพร้อมคีบจับสายเชื่อม ความยาว 3 เมตร

3. สายดินพร้อมคีบจับสายดิน ความยาว 3 เมตร

4. หน้ากากกันแสงแบบสวมหัว

5. ถุงมือสำหรับงานเชื่อม

March 21, 2016

เครื่องตัดพลาสมา ของ Hitronic รุ่น CUT40A ระบบ INVERTER รูปทรงกระทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก ประหยัดพลังงาน ตัดชิ้นงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว ชิ้นงานตัดเรียบสวย เหมาะสำหรับการตัดชิ้นงาน เหล็ก, สแตนเลส ผิวงานที่ได้ออกมาสวยเรียบไม่มีขึ้สะเก็ดไฟมากเหมือนการใช้เครื่องตัดแบบเก่า โดยชิ้นงานไม่จำเป็นต้องตกแต่งให้เสียเวลา และมีระบบการทำงานที่ออกแบบให้ใช้งานโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวตัดบ่อย ๆ CUT40 เหมาะกับชิ้นงานขนาด 1-10 mm.

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า HITRONIC รุ่น ARC200 / 220V.

ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน

1. เครื่องเชื่อม HITRONIC รุ่น ARC200/220V.

2. สายเชื่อมพร้อมคีบจับสายเชื่อม ความยาว 3 เมตร

3. สายดินพร้อมคีบจับสายดิน ความยาว 3 เมตร

4. หน้ากากกันแสงแบบสวมหัว

5. ถุงมือสำหรับงานเชื่อม

เครื่องตัดพลาสมา HITRONIC รุ่น CUT40A

เครื่องตัดพลาสมา ของ Hitronic รุ่น CUT40A ระบบ INVERTER รูปทรงกระทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก ประหยัดพลังงาน ตัดชิ้นงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว ชิ้นงานตัดเรียบสวย เหมาะสำหรับการตัดชิ้นงาน เหล็ก, สแตนเลส ผิวงานที่ได้ออกมาสวยเรียบไม่มีขึ้สะเก็ดไฟมากเหมือนการใช้เครื่องตัดแบบเก่า โดยชิ้นงานไม่จำเป็นต้องตกแต่งให้เสียเวลา และมีระบบการทำงานที่ออกแบบให้ใช้งานโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวตัดบ่อย ๆ CUT40 เหมาะกับชิ้นงานขนาด 1-10 mm.

ชุดอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่อตัดพลาสมา

1. เครื่องตัดพลาสมา รุ่น CUT40A 1 เครื่อง