เครื่องเชื่อมไฟฟ้า HITRONIC รุ่น ARC200 / 220V.

March 21, 2016

ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน

1. เครื่องเชื่อม HITRONIC รุ่น ARC200/220V.

2. สายเชื่อมพร้อมคีบจับสายเชื่อม ความยาว 3 เมตร

3. สายดินพร้อมคีบจับสายดิน ความยาว 3 เมตร

4. หน้ากากกันแสงแบบสวมหัว

5. ถุงมือสำหรับงานเชื่อม