เครื่องเชื่อมไฟฟ้า SKY HORSE ระบบ MMA รุ่น ARC 200 (เชื่อมธูป)

March 21, 2016

ระบบ MMA ของ SKY HORSE เป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่ให้กระแสไฟเชื่อมที่คงที่ ทำให้ประหยัดลวดเชื่อม กระแสไฟคงที่ ยังช่วยให้แนวเชื่อมมีแนวเรียบสวยงาม โดยไม่ต้องตกแต่งให้เสียเวลา ทั้งยังประหยัดไฟเมื่อเทียบกับระบบหม้อแปลงแบบเก่า ใช้ได้กับ ลวดเชื่อมขนาด 2.6-3.2 mm

ชุดอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่องเชื่อม

1. เครื่องเชื่อม ARC 220A/220 V.1 เครื่อง

2. สายดิน + หัวคีบ 200A ยาว 3 เมตร  1 เส้น

3. สายเชื่อมไฟฟ้า 200A ยาว 3 เมตร 1 เส้น

4. หน้ากากกันแสงเชื่อแบบสวมหัว 1 ชิ้น