เครื่องเชื่อมอาร์กอน HITRONIC รุ่น TIG200A/220V.

March 21, 2016

เชื่อม 2 ระบบ เชื่อมอาร์กอน และ เชื่อมไฟฟ้า

ชุดอุปกรณ์มาตราฐาน

1. เครื่องเชื่อมอาร์กอน HITRONIC รุ่น TIG200A/220V.

2. สายเชื่อมอาร์กอน (WP-26)ความยาว 5 เมตร

3. เกจจ์อาร์กอน

4. สายแก๊สใยถักแบบใส ความยาว 2 เมตร

5. เข็มขัดรัดสายแก๊ส 2 อัน

6. หน้ากากกันแสงแบบสวมหัว

7. ถุงมือสำหรับงานเชื่อม